Kami mengalu-alukan kehadiran anda ke blog kami. Sebarang komen dan pendapat bolehlah diajukan terus ke buku pelawat kami ataupun kepada moderator blog ini.

25 January 2009

SUBJEK :HBSS 3203 PENGENALAN SOSIOLOGI


SOALAN TUGASAN

Pendidikan adalah ilmu, nilai, dan kepercayaan sebuah masyarakat yang disampaikan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Pendidikan boleh dilaksanakan secara informal atau secara formal. Pendidikan formal iaitu penyampaian ilmu, kemahiran, dan sikap daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya melalui latihan yang sistematik. Latihan ini sering dijalankan dalam organisasi yang mempunyai kepakaran dalam menyediakan arahan dan dijalankan oleh guru yang profesional dan diselia oleh pentadbir yang profesional iaitu dalam sekolah.


1.Anda dikehendaki menjelaskan kepentingan dan penggaplikasian pandangan fungsionalisme dalam konteks pendidikan. Fokus perbincangan anda hendaklah mencakupi: (25 markah)


a.Pengenalan ( 2 markah )

b.Proses sosiologi dalam pendidikan ( 8 markah )

c.Kawalan sosial ( 6 markah )

d.Agen perubahan ( 6 markah )

e.Kesimpulan ( 3 markah )


2.Perubahan dalam organisasi dianggap sebagai satu SASARAN PENTING sama ada dalam organisasi perniagaan atau pun awam. Berasaskan kepada pernyataan di atas, bincangkan beberapa PRINSIP penting yang perlu diambil perhatian oleh sesuatu organisasi dalam merancangkan perubahan.
(15 Markah)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SZyFeDqrknI/AAAAAAAAAwI/hzZSY5krbTo/s1600-h/jom_04.png