Kami mengalu-alukan kehadiran anda ke blog kami. Sebarang komen dan pendapat bolehlah diajukan terus ke buku pelawat kami ataupun kepada moderator blog ini.

25 January 2009

Tugasan Bagi Semester ini..(Sem 7)

SUBJEK : HBSS 3403 MAKROEKONOMISOALAN TUGASAN

Dalam era globalisasi, kebanyakan urusniaga atau aktiviti-aktiviti ekonomi menggunakan wang sebagai alat perantaraan yang berkesan. Jesteru wang adalah satu aset yang diterima ramai untuk mengatasi masalah-masalah dalam system ekonomi terbuka dan tertutup.

1. Berdasarkan kenyataan di atas, secara individu anda dikehendaki:

(a)Mencari, membaca dan mengumpul maklumat berkaitan sejarah wang, bentuk-bentuk wang, fungsi-fungsi wang, institusi kewangan dan teori-teori kewangan daripada pelbagai sumber rujukan. (10 Markah)

(b)Membuat rumusan terhadap maklumat yang diperolehi dan dibaca dalam bentuk pengurusan grafik. Setiap sub tajuk di atas mestilah mengandungi dua pengurusan grafik secara umum dan terperinci. (10 Markah)

(c)Membentangkan rumusan yang dibuat dengan menggunakan perisian MS Power Point dan lain-lain perisian komputer. (10 Markah)

(d)Membuat pengubahsuaian terhadap rumusan berdasarkan maklum balas daripada pensyarah dan rakan sekelas semasa sesi pembentangan. (5 Markah)

(e)Membuat refleksi kendiri tentang proses penyediaan tugasan yang merangkumi aspek:

•Pendirian anda tentang keberkesanan penggunaan wang secara ringkas.
(3 Markah)

•Bentuk-bentuk wang pada masa akan datang. (2 Markah)


[ 40 MARKAH ]Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dicapai oleh sesebuah negara dapat memberi gambaran kasar tentang tingkat kebajikan yang dinikmati negara berkenaan.

2. Berdasarkan kenyataan di atas anda diminta:

(a)Mencari, membaca dan mengumpul maklumat berkaitan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sejarah pertumbuhan ekonomi Malaysia dari tahun 1970an hingga kini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi, dan galakan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara daripada pelbagai sumber rujukan. (5 Markah)

(b)Membuat rumusan terhadap maklumat yang diperolehi dan dibaca dalam bentuk pengurusan grafik. (15 Markah)

(c)Membentangkan rumusan yang dibuat dengan menggunakan perisian MS Power Point dan lain-lain perisian komputer. (10 Markah)

(d)Membuat pengubahsuaian terhadap rumusan berdasarkan maklum balas daripada pensyarah dan rakan sekelas semasa sesi pembentangan. (5 Markah)

(e)Membuat refleksi kendiri tentang proses penyediaan tugasan yang merangkumi aspek:

•Pendirian anda tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Malaysia kini. (3 Markah)

•Kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2020. (2 Markah)

[ 40 MARKAH ]

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
http://2.bp.blogspot.com/_sYx8LhsF1y0/SZyFeDqrknI/AAAAAAAAAwI/hzZSY5krbTo/s1600-h/jom_04.png